Okolí hotelu Darkov

Historie města Karviné

Území dnešní Karviné patří ve zdejší oblasti k místům s nejstarším osídlením z období mladší doby kamenné. První písemné zmínky o území dnešního města jsou z roku 1268. Vratislavský desátek z let 1302 až 1315 obsahuje původní názvy zdejších lokalit jako Fryenstat (Fryštát), Roy (Ráj), Carwina (Karviná), Bertholdi Villa (Darkov). Od r. 1327 se Fryštát stal nositelem městského práva. Vzhledem k jeho strategicky výhodné poloze na obchodní cestě z Uher do Pobaltí se zde vytvořilo významné středisko obchodu a řemesel. Zásadní obrat v rozvoji města a celé zdejší oblasti znamenal nález černého uhlí ve 2. pol. 18. stol. a počátkem 20. stol. již byla Karviná svým ekonomickým potenciálem významnou obcí celého Rakousko-Uherska. S tím ovšem také došlo k nebývalým změnám města Karviné. Budovy, zámek, ulice a celé čtvrti zmizely z povrchu i myslí dnešních lidí. Přesto Karviná působí kompaktním celkem plným zeleně a díky rekultivační činnosti se změnilo i její okolí. K zajímavostem Karviné patří zámek Larisch-Mönnichů, železobetonový most v Darkově z roku 1924 a kostel sv.Petra z Alkantary z roku 1736, který díky důlním vlivům poklesl o 34 m a je nakloněn více než pověstná věž v Pise

Pozoruhodnosti a odkazy

Město Karviná se nacházi na hranici s Polskem nedaleko pohoří Beskydy. Ačkoli je proslulé více svými doly a hutní výrobou, někteří návštěvníci ji znají také jako lázeňské město. K dalším pozoruhodnostem patří:

  • Zámek Fryštát - v empírovem stylu z konce 18. století
  • Kostel Povýšení sv.Kříže - farní kostel s gotickým jádrem z počátku 14. století
  • Radnice - empírová stavba s renesanční věží z konce 16. století s kamenným erbem Piastovců
  • Litinová kašna s městským znakem na Fryštátském náměstí z roku 1900
  • Kostel sv. Marka - filiální kostel v klasicistním stylu z roku 1774
  • Obloukový železobetonový most z roku 1925 v Karviné-Darkově
  • Dinopark v nedaleké Doubravě
  • Hrad Hukvaldy nebo Slezskoostravský hrad